Lublin

Lublin położony jest we wschodniej Polsce. Jest drugim co do wielkości miastem w Małopolsce. Początki miasta można datować już na XIII wiek. W mieście działa wiele zakładów przemysłowych specjalizujących się w branży motoryzacyjnej. Nowe technologie rozwijają się natomiast dzięki projektowi Lubelski Park Naukowo – Technologiczny. Lublin jest miastem o bogatej i różnorodnej kulturze, centrum kulturalnym i naukowo-edukacyjnym.

Do najpopularniejszych uczelni i uniwersytetów w Lublinie możemy zaliczyć następujące szkoły, dla nich też posiadamy kompatybilne na uczelnie hologramy kolekcjonerskie:

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – WSPiA
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – UP
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – UMCS
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – KULJP2
 • Politechnika Lubelska – PL
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie – UM
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – WSEiI
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie – WSNS
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie – WSSP
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – Ośrodek Regionalny w Lublinie – AHE
 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk – IA
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki – IMW
 • Wydział Nauk Społecznych KUL we współpracy z Instytutem Naukowym MED-KONCEPT – WNS
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie – Wydział Zamiejscowy w Lublinie – WSP

Bez obaw jeśli nie znalazłeś tu swojej uczelni, posiadamy naklejki na legitymacje els dla wszystkich uczelni – skontaktuj się z nami.