Białystok – Uniwersytet Białystok – UwB


UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU UwB – STUDENT

Uniwersytet w Białymstoku kształci około 12 tysięcy studentów na około 30 kierunkach. Dowodem wysokiej jakości kształcenia na UwB jest fakt, że większość kierunków zdobyło  wysoką ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek prawo wyróżnia się bardzo wysokim poziomem dydaktycznym a Wydział Prawa od wielu lat jest w czołówce rankingów szkół, które nauczają w tej dyscyplinie. Wydział Ekonomii i Zarządzania wdrożył System Zarządzania Jakością w zakresie nauki studentów, badań naukowych i działalności ekspercko-badawczej.

Uniwersytet w Białymstoku oferuje studia w językach obcych, które są dedykowane dla kandydatów z zagranicy, ale mogą z niej też korzystać obywatele Polski.  Studia w języku rosyjskim prowadzone są na kierunkach tj: pedagogika, europeistyka, informatyka i filologia rosyjska. W języku angielskim można kształcić się na takich kierunkach studiów jak: ochrona środowiska, międzynarodowe stosunki gospodarcze, fizyka medyczna, informatyka, pedagogika, europeistyka i filologia angielska. Niezależnie czy jesteś studentem zagranicznym czy polskim, każdemu przysługuje legitymacja studencka i naklejka els – Białystok nie jest wyjątkiem. Warto ją posiadać, gdyż upoważnia do wielu zniżek.

UwB BIAŁYSTOK – OSIĄGNIĘCIA

Uniwersytet w Białymstoku posiada wiele osiągnięć dydaktycznych.Uczelnia aktywnie realizuje projekty badawcze i dydaktyczne z zakresu fizyki, chemii, pedagogiki, informatyki i matematyki, ekonomii, historii, socjologii oraz filologii. Uniwersytet prowadzi badania w ramach Programu Działań Zintegrowanych POLONIUM. Wielu pracowników naukowych i studentów uzyskało indywidualne wyróżnienia naukowe.

KIEDY STUDENCI OTRZYMUJĄ ELEKTRONICZNE LEGITYMACJE STUDENCKIE Z HOLOGRAMEM ELS NA UwB W BIAŁYMSTOKU?

Legitymacje dla wszystkich studentów są wydawane na początku października. Mogą je dostać jedynie te osoby, które przekazały za nie odpowiednią opłatę. W każdym nowym semestrze należy aktualizować legitymację przez naklejenie ważnych hologramów ELS. Naklejki do legitymacji studenckiej els w mieście Białystok, podobnie jak w innych miastach odbiera się w dziekanacie uczelni. Studenci,którzy nie posiadają legitymacji, również mają prawo zacząć kolekcjonować oryginalne naklejki z hologramem ELS w ramach nowego hobby, które jest już popularne w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i innych miastach akademickich. Hologramy kolekcjonerskie els do legitymacji studenckiej Białystok, Bydgoszcz, Wrocław, oferujemy naklejki kolekcjonerskie także na Uniwersytet Białostocki.

Hologram na legitymacje studencką ELS 2019 – sprawdź cenę i zapytaj o dostępność. Nalepki Białystok, Radom, Katowice i inne miasta!