Bohaterów Westerplatte Akademia Marynarki Wojennej – Gdynia


AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ GDYNIA – STUDENCI CYWILNI

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni kształci studentów cywilnych, którzy mają do wyboru trzynaście kierunków: nawigację, informatykę, mechanikę i budowę maszyn, automatykę i robotykę, mechatronikę, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo morskie państwa, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, technologie kosmiczne i satelitarne, stosunki międzynarodowe, wojsko w systemie służb publicznych oraz pedagogikę. Uczelnia prowadzi studia podyplomowe, w których tematyce uwzględniono aktualne zapotrzebowanie i warunki rynku . Do studiów podyplomowych, które prowadzi szkoła w Gdyni należą: taktyka marynarki wojennej, morska sztuka operacyjna, oraz cywilne studia podyplomowe: zarządzanie kryzysowe, zarządzanie logistyką, nawigacja satelitarna, hydrografia morska, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych, przygotowanie pedagogiczne, edukacja dla bezpieczeństwa, dyplomacja, bezpieczeństwo imprez masowych, działalność organizacji pozarządowych w UE i gerontologia.

STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA NAUK NA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

W 1981 r. Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych a od 1987 r. Wydział Mechaniczno-Elektryczny (WME) może nadawać stopień doktora nauk technicznych w specjalności budowa i eksploatacja maszyn.

WYDZIAŁY AMW W GDYNI

AMW kształci kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz oficerów i studentów cywilnych na czterech wydziałach:

  • Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO),
  • Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym (WME),
  • Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich (WDiOM),
  • Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych (WNHiS).

Studenci wszystkich wydziałów posiadają elektroniczne legitymacje studenckie, które należy aktualizować w każdym semestrze przez naklejenie ważnych hologramów.

AMW GDYNIA – HOLOGRAMY KOLEKCJONERSKIE JAKO PAMIĄTKA PO STUDIACH

Wielu absolwentów AMW w Gdyni na pamiątkę studenckich lat zakupuje naklejki kolekcjonerskie els. Są one identyczne jak naklejki els na Akademii Marynarki Wojennej, więc bardzo dobrze przypominają czasy, kiedy otrzymywali je na studiach. Zbieranie hologramów kolekcjonerskich stało się bardzo popularnym hobby nie tylko na AMW Gdynia, ale i na innych uczelniach. Dorównuje popularnością zbieraniu znaczków pocztowych. Hologramy kolekcjonerskie els do legitymacji studenckiej Gdynia, Gdańsk, Sopot, Warszawa, Kraków i wiele innych są w naszej ofercie.

Hologramy ELS 31-03-2019 – sprawdź ofertę dostępną w Twoim mieście i zamów korzystniej dla kieszeni studenta,  niż na OLX i Allegro.