Fizycznego Wychowania Akademia im. Jerzego Kukuczki – Katowice


AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH – INFORMACJE OGÓLNE

Nauka nauczycieli wychowania fizycznego i instruktorów różnych dyscyplin sportowych w Katowicach rozpoczęła się w 1952 roku, kiedy powołano do życia Technikum Wychowania Fizycznego w Katowicach. Następnie przekształcono je w 1957 roku w Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego z którego powstała Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Katowicach.  W 1979 roku Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Katowicach przekształcona została w Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach, z Wydziałem Wychowania Fizycznego. W 1991 roku Akademia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, następnie w 1999 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej.

STUDIA DOKTORANCKIE NA AWF KATOWICE

AWF w Katowicach prowadzi studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej oraz zbiór kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia. Są to: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, zarządzanie, turystyka i rekreacja, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz aktywność fizyczna w zdrowiu publicznym. Akademia prowadzi również wieloprofilowe studia podyplomowe i ciekawe kursy dokształcające.

JAK ZACZĄĆ STUDIA NA AWF W KATOWICACH?

Aby rozpocząć studia na Akademii Wychowania Fizycznego należy przejść etap rekrutacji. Każdy student, który zostanie wpisany na listę otrzymuje elektroniczną legitymację studencką ELS. Dokument należy aktualizować w każdym semestrze dzięki naklejkom semestralnym. Hologramy na elektroniczną legitymację studencką els AWF  Katowice odbiera się w dziekanacie uczelni, podobnie jak to robią studenci na innych uczelniach. Legitymacja uprawnia studentów do wielu zniżek, między innymi na przejazdy komunikacją oraz korzystanie z obiektów sportowych.

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KATOWICE – NAKLEJKI KOLEKCJONERSKIE ELS JAKO NOWE HOBBY STUDENTÓW?

Studenci AWF w Katowicach bardzo chętnie zbierają hologramy kolekcjonerskie. Zarówno przez cały okres studiów, jak i po ich zakończeniu. Jest to doskonała pamiątka po studiach. Jako zajęcie kolekcjonerskie zyskuje nowych zwolenników na wszystkich uczelniach w Polsce. Sprawdź naszą ofertę i zobacz, jakie naklejki els proponujemy. Mamy znaczki els na AWF Katowice i inne uczelnie.

Hologramy ELS 31-03-2019 – Sprawdź cennik i zamów szybciej niż na OLX i Allegro!