Katowice – Uniwersytet Śląski UŚ


UNIWERSYTET ŚLĄSKI UŚ KATOWICE – DANE OGÓLNE

Uniwersytet Śląski w Katowicach to szkoła wyższa, kształcąca około 25 tys. studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Szkoła prowadzi edukację na 12 wydziałach i ma prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.

ARTETERAPIA NA UŚ W KATOWICACH

Kierunek studiów arteterapia wzbudza zainteresowanie wielu artystów i osób, które interesują się sztuką. Studenci poznają interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje oraz wiedzę i umiejętności dotyczące realizacji prac artystycznych z wykorzystaniem środków ekspresji estetycznej w obszarze sztuki. Absolwent tego kierunku posiada uprawnienia pedagogiczne i posługuje się wiedzą na temat oddziaływań arteterapeutycznych. Podczas nauki studenci pogłębiają wiedzę na temat kompetencji psychoterapeutycznych i poznają zasady pracy z wychowankiem w czasie oddziaływań arteterapeutycznych.  Studia na kierunku arteterapia przygotowują do działań o charakterze rewalidacyjnym, rehabilitacyjnym i reedukacyjnym.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI KATOWICE – STUDIA

Uniwersytet oferuje studentom naukę na studiach pierwszego stopnia na które są przyjmowani kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości. Studia kończą się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia. Na studia drugiego stopnia przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje pierwszego stopnia i kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Jednolite studia magisterskie to oferta skierowana do kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości, które kończą się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

Studia doktoranckie są skierowane do kandydatów posiadających kwalifikacje drugiego stopnia i kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia.

Uczelnia prowadzi także studia podyplomowe dla osób posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia.  Każdy student Uniwersytetu Śląskiego musi odebrać w dziekanacie swoją legitymację studencką. Dokument należy aktualizować przez naklejenie ważnych hologramów ELS.

UŚ KATOWICE – NAKLEJKA KOLEKCJONERSKA NA LEGITYMACJE DOSKONAŁĄ PAMIĄTKĄ PO STUDIACH

Absolwenci Uniwersytetu Śląskiego na pamiątkę okresu studiów zaopatrują się w znaczki els. Naklejki kolekcjonerskie UŚ w Katowicach stanowią dla nich wspaniałe wspomnienie, są takie, jakie otrzymywali podczas toku studiów. Wielu studentów zbiera nalepki kolekcjonerskie do klasera i wymienia się z innymi kolekcjonerami. Hologramy kolekcjonerskie els do legitymacji studenckiej Katowice, Bydgoszcz, Szczecin – w naszej ofercie znajdziesz naklejki kolekcjonerskie dla każdej uczelni w kraju – sprawdź.

Hologramy ELS 31-03-2019 – sprawdź ceny i odbierz osobiście w Twoim mieście, szybciej niż na OLX i Allegro!