Kraków – Akademia Górniczo-Hutnicza – AGH


AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA AGH KRAKÓW- ATUTY

Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica to największa polska uczelnia techniczna, która została powołana w 1919 roku w Krakowie. Obecnie jest to jedna z najlepszych uczelni w kraju.

W skład AGH wchodzi 16 wydziałów. Podstawowe atuty uczelni to : duży potencjał naukowy, umiędzynarodowienie, ogromne uznanie wśród pracodawców, ścisły związek z przemysłem i światem biznesu, możliwość odbywania praktyk i staży, nowatorskie zaplecze dydaktyczno-naukowe, korzystne warunki socjalne, możliwość rozwijania zainteresowań, kampus akademicki z największym miasteczkiem studenckim w całej Polsce.

AGH KRAKÓW– WYKSZTAŁCENIE

Na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie studenci zdobywają wykształcenie, które jest bardzo cenione przez pracodawców – zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Wiedza, którą przekazuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna jest użyteczna w karierze zawodowej.

AGH od lat mieści się w ścisłej czołówce najlepszych polskich uczelni. Według ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, dotyczącego rocznika 2015 najwyższe wynagrodzenie  w całym województwie małopolskim otrzymują absolwenci Akademii Górniczo – Hutniczej.

WAŻNOŚĆ ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ NA AGH W KRAKOWIE

Wszyscy studenci AGH posiadają oryginalną legitymację studencką, którą należy aktualizować w każdym nowym semestrze przez naklejenie hologramu ELS. Legitymacje agh odbiera się w dziekanacie. Dokument ten uprawnia do zniżek studenckich i jest ważny we wszystkich miastach akademickich takich jak : Lublin, Warszawa, Gdańsk i inne. Studenci w przerwie od roku akademickiego mogą bez problemu podróżować w niższej cenie dzięki nalepkom na legitymacji. Osoby, które nie posiadają legitymacji els AGH, lub innej mogą kolekcjonować hologramy ELS w swoich klaserach w ramach nowego hobby. Naklejki kolekcjonerskie na AGH Kraków i inne uczelnie są łatwo dostępne na naszej stronie. Legitymacja els hologramy – Kraków, Warszawa, Gdańsk i wiele innych miast.

Hologramy na legitymację studencką ELS – sprawdź cennik i poznaj opinie na forach kolekcjonerskich.