Szczecin – Uniwersytet Szczeciński


UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – INFORMACJE OGÓLNE

Uniwersytet Szczeciński to polska wyższa uczelnia publiczna, która rozpoczęła działalność w 1985 roku. Obecnie szkoła jest największą uczelnią na Pomorzu Zachodnim. Uniwersytet Szczeciński tworzy 13 wydziałów.

Uczelnia w Szczecinie naucza studentów w Systemie Bolońskim. Edukacja odbywa się na trzech poziomach kształcenia tj: studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie. Powyższe poziomy edukacji są realizowane w trybie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Uniwersytet posiada  bogatą ofertę studiów podyplomowych i dysponuje dużym zasobem fakultatywnych form edukacji. Oferta uczelni pozwala na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz mobilność studentów w kraju i za granicą.

STUDIA LICENCJACKIE NA UNIWERSYTECIE W SZCZECINIE

Studia licencjackie na Uniwersytecie Szczecińskim kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Każdy absolwent studiów licencjackich pierwszego stopnia, po obronie pracy dyplomowej zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe. Do najpopularniejszych kierunków studiów na szczecińskiej uczelni należą :

  • Administracja – kierunek przygotowuje studentów do podjęcia pracy w administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej i jednostkach publicznych i niepublicznych. Student nabywa wiedzę o organizacji i działaniu administracji publicznej, która jest wymagana przez przyszłych pracodawców. Ukończenie administracji na Uniwersytecie Szczecińskim pozwala nabyć dodatkowe umiejętności i kompetencje w tej dziedzinie.
  • Bezpieczeństwo narodowe – stanowi jeden z najważniejszych czynników współczesnej edukacji. Zagrożenia terrorystyczne, przestępczość oraz katastrofy techniczne i naturalne wymagają odpowiedniej wiedzy, aby im przeciwdziałać.Student tego kierunki nauczy się przewidywać zagrożeniom i stosować procedury bezpieczeństwa oraz zarządzać w sytuacjach kryzysowych w zespole oraz pozna zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa.
  • Diagnostyka sportowa – unikatowy kierunek, który wpisuje się w wymogi sportu amatorskiego i profesjonalnego oraz jest zorientowany na indywidualizację treningów i pozwala uzyskać aktualną wiedzę naukową z obszaru nauk o kulturze fizycznej .Podczas cyklu edukacji studenci mają możliwość udziału w badaniach naukowych, które są prowadzone w specjalistycznej placówce badawczej .W czasie studiów studenci nabywają kwalifikacji z zakresu diagnostyki sportowej i kształtują umiejętności pracy z wykorzystaniem nowatorskich metod i technik badawczych.

HOLOGRAMY NA LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Każdy student Uniwersytetu Szczecińskiego musi mieć legitymację studencką, która jest dowodem statusu studenta. Hologram ELS na legitymację studencką z datą ważności 31-03-2019 jest najnowszą naklejką studencką. Nalepki semestralne są niezbędne dla każdego ucznia szczecińskiej uczelni. Dla tych, którzy nie studiują, lub studia ukończyli pozostaje kolekcjonowanie hologramów els. Oryginalne hologramy są już dostępne. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. Posiadamy zarówno naklejki kolekcjonerskie na Uniwersytet Szczeciński, jak i inne uczelnie w Polsce.

Hologramy ELS 31-03-2019 – zobacz zdjęcia i dostępność w Twoim mieście. Legitymacja els hologramy Szczecin, Wrocław, Kraków, Warszawa oraz inne miasta.