Techniczna Akademia Wojskowa WAT – Warszawa


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WAT WARSZAWA– HISTORIA

Wojskowa Akademia Techniczna rozpoczęła działalność w 1951 roku. Obecnie jest publiczną uczelnią akademicką, która jest nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej. WAT służy Siłom Zbrojnym, nauce, gospodarce oraz społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej. Warszawska Akademia prowadzi wiele badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach nauk ścisłych, technicznych i społecznych, oraz w zakresie techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Uczelnia współpracuje z uczelniami akademickimi w kraju i za granicą.

Szczególnym celem edukacji na  Akademii jest przygotowanie absolwentów gotowych służyć swą wiedzą Państwu Polskiemu – w szeroko pojętych aspektach zarówno wojskowych, jak i cywilnych.

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA NA WAT W WARSZAWIE

Wojskowa Akademia Techniczna stawia na wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i na budowanie programów kształcenia uwzględniających szybko zmieniające się potrzeby rynku pracy.

Uczelnia, dzięki swojej działalności, stymuluje interdyscyplinarne zespoły badawcze do zaangażowana w szerokie spektrum projektów badawczych szczególnie w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, energetyki, technologii satelitarnych.

Szkoła jest liderem w zakresie kreowania powiązań pomiędzy przemysłem i biznesem a ośrodkami naukowo-badawczymi w poszukiwaniu innowacji.

Od początku swojej działalności uczelnia aktywnie bierze udział  w tworzeniu przemysłu –skonstruowała laser okulistyczny w 1965 roku, który był był pierwszym laserem w Europie.

ABSOLWENCI WAT WARSZAWA

Absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej mogą zacząć kolekcjonować hologramy ELS w celu podtrzymania więzi z uczelnią. Kolekcjonerski hologram na legitymację studencką ELS jest już dostępny w sprzedaży internetowej. Naklejka studencka z najnowszą datą 31-03-2019 jest już dostępna. Naklejki na legitymację WAT Warszawa od ręki.

Hologram na legitymację studencką ELS – zobacz zdjęcia i zapytaj o dostępność w Twoim mieście. Hologram els Warszawa możesz nawet odebrać osobiście!