Toruń – Uniwersytet Mikołaja Kopernika UMK


HISTORIA UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Pierwszą szkołą wyższą w Toruniu było Gimnazjum Akademickie, założone w 1568 roku. Gimnazjum było jedną z pierwszych uczelni wyższych na północy Polski. Gimnazjum Akademickie było początkiem życia naukowego i kulturalnego i stworzyło pierwsze muzeum w 1594 roku. Dzięki staraniom burmistrza Heinricha Strobanda uzyskało bardzo dobre warunki pracy naukowej. Wśród profesorów Gimnazjum Akademickiego w XVII i XVIII wieku znajdowali się zasłużeni badacze historii Polski i Prus oraz autorzy podręczników i rozpraw z różnych dziedzin wiedzy humanistycznej i współpracownicy czasopism naukowych.

O powołanie uniwersytetu w nowej formie starano się  od XIX wieku. Podczas rozbiorów rządy pruskie miały w planach stworzyć Uniwersytet Teologiczny z prawem i ekonomią, co jednak nie doszło do skutku.

W okresie międzywojennym władze wyższe miasta  Toruń zabiegały o powołanie do życia uniwersytetu. Zaraz po przyłączeniu Pomorza Nadwiślańskiego do Rzeczypospolitej w 1920 roku rozpoczął się nowy czas starań o uniwersytet. Przed 1920 Naczelna Rada Ludowa zastanawiała się nad projektem utworzenia na ziemiach polskich zaboru pruskiego uniwersytetu w Toruniu. Finalnie  w 1938 roku zapadła decyzja o powołaniu w Toruniu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jako filii Uniwersytetu w Poznaniu w 1940 roku. Decyzję tę przerwała jednak II wojna światowa. W 1947 roku uzyskano zgodę na otwarcie w Toruniu wydziału Uniwersytetu Poznańskiego, który obejmował katedry humanistyczne oraz geografię.

POPULARNE KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA UMK TORUŃ

Filozofia to jedna z najstarszych i najbardziej fascynujących dziedzin wiedzy. Jej przedmiot wyznaczają najbardziej ogólne oraz najbardziej fundamentalne pytania, które dotyczą człowieka, świata i miejsca człowieka w całym świecie.

Kognitywistyka jest nowatorską , lecz jednocześnie niezwykle dynamicznie rozwijającą się i hojnie finansowaną na świecie dyscypliną nauki. Zakres problemowy tej dziedziny wyznacza pytanie o naturę umysłu oraz procesów poznawczych i o to, jak określone funkcje poznawcze realizowane są przez biologiczny mózg.

Medioznawstwo to innowacyjna  dziedzina badawcza w obrębie nauk społecznych. Problematyka tej nowatorskiej dyscypliny częściowo pokrywa się z polem badawczym takich nauk jak: psychologia, socjologia, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej,językoznawstwo, kulturoznawstwo, filozofia, bibliologia i informatologia.

Organizacja opieki nad osobą starszą to kierunek studiów, który przygotowuje studentów  do pełnienia roli animatora czasu wolnego osób starszych. W czasie trwania studiów przekazywana jest konkretna wiedza z zakresu psychologii i medycznych aspektów opieki nad osobą starszą, przydatna także w opiece nad rodziną. Studia dają kwalifikacje kadry zarządzającej i organizującej opiekę nad osobą starszą.

Psychologia oferuje cztery specjalizacje, które pozwalają na podjęcie po studiach pracy w różnych dziedzinach. Studenci, którzy wybierają psychologię jako dziedzinę kształcenia będą mogli zdobywać ważną wiedzę  się w zakresie psychologii klinicznej, neuropsychologii, praktycznej psychologii społecznej i środowiskowej, oraz stosowanej psychologii zwierząt. Dwie ostatnie specjalizacje są innowacyjne w skali całego kraju i umożliwiają kreatywne zastosowania psychologii w praktyce.

UMK W TORUNIU – MISJA WYDZIAŁU

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzi studencką działalność naukowo-badawczą w dziedzinie nauk humanistycznych oraz społecznych i umożliwia prestiżowe kształcenie studentów w oparciu o najwyższe standardy edukacji . UMK bazuje na najnowszych osiągnięciach nauki i kieruje się wartościami humanistycznymi oraz szacunkiem dla prawdy i wolności słowa. Poza prestiżowym poziomem nauczania można uzyskać legitymację studencka z hologramem els, która uprawnia do wielu ulg studenckich.

NIE DOSTAŁEŚ SIĘ NA UMK W TORUNIU? NADAL MOŻESZ ROZWIJAĆ SWOJE PASJE – HOLOGRAMY KOLEKCJONERSKIE DO ZBIERANIA

Jeśli nie jesteś studentem możesz zakupić kolekcjonerski hologram na legitymację studencką  ELS 31-03-19 i zacząć zbierać nalepki els! Ceny są niższe niż na OLX i Gumtree. Hologramy są już dostępne w Krakowie, Toruniu, Lublinie i Warszawie. Możesz nabyć nawet naklejki kolekcjonerskie na UMK w Toruniu, mimo, że tam nie studiujesz,  wydawana na UMK legitymacja nie jest do tego konieczna. Znaczki els na wszystkie uczelnie w Polsce są dostępne na naszej stronie dla każdego.

Hologram na legitymację studencką ELS – zobacz zdjęcia i zapytaj o dostępność! Legitymacja els hologramy Toruń oraz inne miasta w Polsce. Nie musisz mieszkać w Toruniu, ponieważ naklejki wyślemy także do Poznania, Łodzi, Gdańska i Kielc.