Uniwersytet Łódzki UŁ – Łódź


UNIWERSYTET ŁÓDZKI – ZARYS HISTORYCZNY

Uniwersytet Łódzki powstał w 1945 roku i kontynuował tradycje historycznych szkół łódzkich tj. : Instytut Nauczycielski i Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych.

Pierwszymi rektorami UŁ byli popularni przedstawiciele nauki polskiej: Tadeusz Kotarbiński, Józef Chałasiński, Jan Szczepański.

UNIWERSYTET ŁÓDZKI – OFERTA EDUKACYJNA

Obecnie Uniwersytet Łódzki przedstawia studentom bogatą ofertę edukacyjną. Uczelnia jest jedną z najlepszych w Polsce i reprezentuje doskonałość naukową i dydaktyczną na poziomie europejskim. UŁ jest wyjątkową uczelnią  w której wiedzę zdobywają studenci z Polski i z zagranicy. Uniwersytet jest prestiżowym miejscem pracy, prowadzenia badań naukowych i nauki na różnych poziomach zdobywania wiedzy. Studia na Uniwersytecie Łódzkim przebiegają na 80 kierunkach i 167 specjalnościach. Uniwersytet Łódzki prowadzi studia doktoranckie i około 150 studiów podyplomowych.

Aktualnie wprowadzane są nowe kierunki studiów oraz funkcjonują kierunki w języku angielskim: informatyka, ekonomia, informatyka i ekonometria, zarządzanie. Od 2008 roku działają Międzywydziałowe Studia Humanistyczne.

MISJA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Misją UŁ jest budowanie doskonałości dydaktycznej i umożliwienie osiągnięcia sukcesu wszystkim studentom i ich rozwój jako odpowiedzialnych obywateli, którzy są oddani w swoim życiu wykonywaniu wspólnego dobra. Uniwersytet Łódzki badania podstawowe i stosowane oraz prowadzi szkoły doktorskie i uczy młodą kadrę naukową. Uczelnia aktywnie przyczynia się do rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturowego całego regionu łódzkiego, Polski i Europy.

UNIWERSYTET ŁÓDZKI LEGITYMACJA STUDENCKA

Studenci Uniwersytetu Łódzkiego, jako dowód statusu studenta okazują się elektroniczną legitymacją studencką, która uprawnia do wielu zniżek. Hologramy na elektroniczną legitymację studencką els w mieście Łódź, podobnie jak na uczelniach w innych miastach, studenci otrzymują w dziekanacie i są one konieczne, aby legitymacja była ważna.

UŁ A HOLOGRAMY KOLEKCJONERSKIE – ROZWÓJ NOWEGO HOBBY WŚRÓD STUDENTÓW

Studenci Uniwersytetu Łódzkiego już od dawna kolekcjonują znaczki els. Każdy z nich może nabyć hologramy kolekcjonerskie na UŁ bez większego problemu. W swoich kolekcjach posiadają także naklejki els na legitymację z innych uczelni w Polsce. Jest to bardzo popularne hobby wśród studentów, a także tych, którzy studia już ukończyli. Najnowsze edycje hologramów els znajdziesz na naszej stronie. Hologramy kolekcjonerskie els do legitymacji studenckiej Łódź i inne miasta.

Hologramy ELS 31-03-2019 – zobacz ceny, zamów i odbierz w Twoim mieście szybciej niż na OLX i Allegro. Legitymacja studencka hologramy els Łódź, Wrocław, Kraków i na inne uczelnie w Polsce.