Uniwersytet Przyrodniczy Lublin – UP


UNIWERSYTET PRZYRODNICZY LUBLIN – INFORMACJE OGÓLNE

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie powstał w 1955 roku i dawniej nosił nazwę Akademia Rolnicza. Obecnie jest to publiczna uczelnia przyrodnicza, która mieści się w mieście Lublin. Jest to uczelnia o charakterze wieloprofilowym i integruje nauki przyrodnicze, biologiczne, weterynaryjne, techniczne i ekonomiczno -społeczne. Studenci na sześciu wydziałach w procesie edukacji kształcą się dzięki nowoczesnym rozwiązaniom.

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE UP W LUBLINIE

Uczelnia w Lublinie zdobyła dużą popularność dzięki osiągnięciom naukowym pracowników i studentów. Jednym z popularnych osiągnięć Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest wdrożenie projektu rekultywacji i zagospodarowania pól górniczych zdewastowanych w czasie wydobycia siarki metoda otworową. Szkoła udowodniła, że istnieją nowe rasy zwierząt gospodarskich. Uniwersytet zajmował się nowymi odmianami truskawek i technologią wytwarzania ekologicznej folii ze skrobi termoplastycznej i materiału opakowaniowego, który jest bezpieczny dla środowiska naturalnego.

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE – CZY STUDENCI POSIADAJĄ ELEKTRONICZNE LEGITYMACJE STUDENCKIE?

Wszyscy studenci uczelni w Lublinie posiadają oryginalne legitymacje studenckie. Legitymacja studencka i hologramy els w mieście Lublin są wydawane na początku października w dziekanacie. Co semestr należy aktualizować swoją legitymację studencką przez naklejenie bardzo ważnych naklejek ELS, które potwierdzają status studenta i uprawniają do tańszych przejazdów komunikacją. Legitymacja studencka i naklejka els Lublin są takie same jak na innych uczelniach. Nalepki z hologramami można odebrać w dziekanacie. Kolekcjonerzy natomiast hologramy kolekcjonerskie mogą zbierać niezależnie od miejsca zamieszkania np. w Lublinie, ale także w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Koszalinie i innych miastach akademickich. Zbieranie naklejek els kolekcjonerskich to ostatnio bardzo popularne hobby. Naklejka kolekcjonerska els na UP w Lublinie, i na inne uczelnie w Polsce, jest dostępna na naszej stronie. Sprawdź ofertę.

Hologram na legitymacje studencką ELS – sprawdź cennik i zapytaj o dostępność. Legitymacja els hologramy Lublin i nie tylko – zobacz zdjęcia i powiększ swoją kolekcję. Naklejki do legitymacji studenckiej els Lublin, Warszawa, Kraków i inne miasta.